"; //funkcja odpowiedzialna za wysłanie e-maila @mail($email, 'Formularz kontaktowy', $mailText, $mailHeader) or die('Błąd: wiadomość nie została wysłana'); //komunikat o poprawnym wysłaniu wiadomości echo 'Wiadomość została wysłana'; } else { echo 'Adres e-mail jest niepoprawny'; } } else { //komunikat w przypadku nie powodzenia echo 'Wypełnij wszystkie pola formularza'; } //--- koniec formularza --- } ?>